JD Cymru Premier

Lleoliad


Cyfeiriad

Caernarfon Town FC
The Oval
Marcus Street
Caernarfon
Gwynedd LL55 2HT

Cyfarwyddiadau i'r Cae

O'r dwyrain, ewch i Gaernarfon ar Ffordd Bangor, ewch heibio Morrisons a dilynwch yr arwyddion dros y drosffordd i Lanberis.

Cadwch i'r chwith wrth dafarn yr Eryrod ac ewch ymlaen i fyny'r allt (arwydd Beddgelert).

Cymerwch yr ail droad ar y dde i Segontium Road South.

Mae'r tir i'w weld ar ddiwedd y ffordd.

cae
#Unclwb