JD Cymru Premier

Tocynnau Tymor


Bydd Tocynnau Tymor ar gyfer 2022/23 ar gael ym mis Mai.

Mae'n bleser gennym gyhoeddi y bydd pris tocynnau tymor oedolion a chonsesiynau yn aros yr un fath o'r tymor hwn, gyda chynnydd bach mewn tocynnau tymor i rai dan 18 oed, er ein bod yn credu eu bod yn parhau i fod yn werth rhagorol am eich arian.
Mae croeso i chi gysylltu â ni drwy Facebook neu Twitter os hoffech archebu eich tocyn tymor nawr.

#UnClwb

Oedolion: £100 (£6.25 y gem)

Consesiwn: £60 (£3.75 y gem)

O dan 18: £30 (1.88 y gem)

Tocynnau tymor
#Unclwb