JD Cymru Premier

Adam Davies i ymuno a'r Cofis!


adam

Rydym yn falch o gyhoeddi bod Adam Davies wedi arwyddo cytundeb cyn contract i ymuno â ni ar gyfer tymor 2023/23.

Mae Adam yn ymosodwr sydd wedi chwarae i Gegidfa, Aberystwyth ac Airbus yn y system Gymreig. Mwynhaodd y bachgen chwech ar hugain oed ei dymor gorau hyd yma wrth sgorio deg gôl ar hugain yn nhymor dyrchafiad Airbus i Uwch Gynghrair Cymru yn 2021/22.

Ef yw llofnodwr cyntaf Richard Davies fel rheolwr a chawn glywed gan Richard ac Adam maes o law.

Croeso i'r clwb Adam!


Pob Eitem Newyddion

#Unclwb