JD Cymru Premier

Cyhoeddiad am ein Cronfa Cymunedol


Newyddion Pwysig!

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod, am y tro cyntaf erioed, wedi creu Cronfa Gymunedol Clwb Pêl-droed Tref Caernarfon y byddwn yn ei defnyddio er budd sefydliadau lleol sy’n agos at ein calonnau yn ystod cyfnod yr Ŵyl.

Dyma cadeirydd y clwb, Paul Evans, yn esbonio mwy am yr hyn sydd y tu ôl i’r prosiect:

“Rydym yn ymfalchïo mewn bod yn glwb cymunedol ac rydym yn gweld ac yn clywed am gymaint o waith gwych yn cael ei wneud yn y gymuned fel ein bod am wneud ein rhan i gefnogi'r sefydliadau hyn. Mae pobl y dref a’r cyffiniau yn ein cefnogi trwy gydol y flwyddyn felly rydym yn gobeithio lledaenu ychydig o hwyl yr ŵyl ein hunain.”

Byddwn yn adrodd ar y gronfa a sut y byddwn yn ei defnyddio yn ystod y mis hwn.

Clwb Pêl-droed Tref Caernarfon.


Pob Eitem Newyddion

#Unclwb