JD Cymru Premier

DANGOS Y CERDYN COCH I HILIAETH


Yn ystod mis Hydref, mae clybiau pêl-droed ledled Cymru yn dangos eu cefnogaeth i Fis Gweithredu Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth (SRtRC) fel cyfrwng i gyflwyno neges Gwrth-Hiliaeth i’r gymuned trwy bŵer chwaraeon. Mae pawb yng Nghlwb Pêl-droed Tref Caernarfon yn llwyr gefnogi menter Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth. I gael y newyddion diweddaraf am Fis Gweithredu’r tymor hwn dilynwch Dangoswch y Cerdyn Coch i Hiliaeth ar y Cyfryngau Cymdeithasol:

Trydar: @theredcardwales

Facebook: /theredcardwales

YouTube: /redcardwales

Instagram: theredcardwales


Pob Eitem Newyddion

#Unclwb