JD Cymru Premier

Ddiolch a Phob Lwc Zack


Gallwn gadarnhau bod Zack Clarke wedi cael ei alw’n ôl gan Glwb Pêl-droed Caer. Arwyddodd Zack i ni ar fenthyg yn ystod yr haf ac mae wedi gwneud cyfraniad hollbwysig i’n tymor hyd yn hyn, ar ôl sgorio wyth gôl yn hanner cyntaf yr ymgyrch. Mae wedi bod yn bleser cael Zack yn yr Oval a dymunwn ddiolch iddo am ei ymroddiad a’i ymdrechion tra gyda ni. Dymunwn bob lwc i Zack yn y dyfodol.


Pob Eitem Newyddion

#Unclwb