JD Cymru Premier

Gwybodaeth tocynnau am ein gem cartref gyda Crusaders


MANYLION AM TOCYNNAU Y GEM CARTREF GYDA CRUSADERS. Gallwn gadarnhau y bydd tocynnau cefnogwyr cartref ar gyfer ein gêm gartref Cynghrair Cynhadledd Europa gyda'r Crusaders ar werth rhwng 6pm a 9pm yn y Carling Oval bob nos yr wythnos hon (hyd nes y byddwn wedi gwerthu allan) o ddydd Llun, 1af Gorffennaf. Prisiau yw: Oedolion: £20. Consesiynau (dros 65 yn unig): £15. Dan 18 (bydd angen prawf o ddyddiad geni): £10. Uchafswm o 4 tocyn i bob unigolyn, a bydd rhaid i rai dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn, felly ni allant dalu am docyn ar eu pen eu hunain. ** PWYSIG: RHAID talu ag ARIAN PAROD NEU SIEC. *** Darperir gwybodaeth am docynnau i cefnogwyr Crusaders cyn gynted â phosibl gan ein bod yn trafod opsiynau gyda Crusaders FC,


Pob Eitem Newyddion

#Unclwb