JD Cymru Premier

Joe yn dychwelyd i'r Carling Oval


Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Joe Faux wedi ymuno â’r clwb ar gytundeb parhaol gan Nomadiaid Cei Connah. Ymunodd Joe â ni yn wreiddiol ym mis Ionawr 2022 ac ymunodd â Nomadiaid yr haf diwethaf. Fodd bynnag, dychwelodd atom ar benthyciad ym mis Awst. . Tra bod tymor Joe wedi’i rwystro gan anaf mae bellach yn hollol ffit ac wrth ei fodd i fod yn ôl yn yr Oval i’n helpu i wthio am ein hantur Ewropeaidd gyntaf. “Rwy’n hapus iawn i fod yn ôl yng Nghaernarfon nawr ar gytundeb parhaol. Mae wedi bod yn wych dod yn ôl ar y cae ar ôl anaf garw a theimlo’n ôl ar fy ngorau. Meddwl bod gan bawb yn y garfan yr un gôl wrth symud ymlaen ac mae honno’n antur Ewropeaidd hir-ddisgwyliedig i’r clwb. Mae’n amlwg nad yw’n mynd i fod yn hawdd, ond gyda’r chwaraewyr sydd gennym ni a’r Fyddin Cofi y tu ôl i ni, mae’n sicr yn bosibl. Edrych ymlaen at Gam Dau mawr ac i weld pawb yn ôl yn y Carling Oval. “ Croeso’n ol Joe!


Pob Eitem Newyddion

#Unclwb