JD Cymru Premier

Newyddion Pwysig am pris mynediad i bawb o dan 16 tymor nesaf


Dymunwn gyhoeddi, o ganlyniad i’r argyfwng costau byw parhaus, ein bod wedi penderfynu y bydd pob person ifanc un ar bymtheg oed ac iau yn cael mynd i mewn i’r Oval am ddim ar gyfer pob gêm tîm gyntaf y tymor nesaf.

Mae’r clwb yn gwerthfawrogi bod y wlad gyfan yn cael pethau’n anodd yn ariannol a dydyn ni ddim yn meddwl y byddai’n deg ar ein cefnogwyr ifanc efallai na fyddan nhw’n gallu gweld eu hoff dîm oherwydd hyn.

Edrychwn ymlaen at eu croesawu i'r Oval y tymor nesaf....

dyn yn cicio pel

Pob Eitem Newyddion

#Unclwb