JD Cymru Premier

Newyddion Trychinebus


Rydym wedi derbyn y newyddion trychinebus bod cefnogwr ffyddlon i'r clwb, Josh Roberts, oedd hefyd yn gyn-chwaraewr Academi Tref Caernarfon, wedi bod yn rhan o ddamwain angheuol neithiwr.

Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf at ei deulu a'i ffrindiau yn ystod y cyfnod anodd a thrist hwn.

logo

Pob Eitem Newyddion

#Unclwb