JD Cymru Premier

NOSON GWOBRAU


Cynhelir ein Noson Gwobrau Diwedd Tymor dydd sadwrn yma, 1/6/2024, yng Nghlwb y Cefnogwyr. Bydd y noson yn dechrau am 7:00pm a cheir mynediad trwy fand arddwrn pwrpasol. Mae bandiau arddwrn ar gael am ffi o £5 nos Iau yn y Carling Oval - o 6:00pm. Bydd y ffi yn cynnwys noson lawn o adloniant yn ogystal â lluniaeth ysgafn (Baps Porc/Twrci, pasta a salad).

Pob Eitem Newyddion

#Unclwb