JD Cymru Premier

Rhestr gemau cyfeillgar cyn ein antur yn Ewrop.


Rydym yn falch o gyhoeddi ein rhestr gemau cyfeillgar cyn ein antur yn Ewrop. Wrth i ni agosáu at ein gêm gyntaf yng nghystadleuaeth Ewropeaidd mae Richard wedi llunio rhestr gemau y gobeithiwn y bydd y garfan yn ennill eu ffitrwydd gem yn. Mae ein gêm gyntaf yn erbyn mhencampwyr Uwch Gynghrair Cymru Y Seintiau Newydd yn Y Venue ar ddydd Mawrth 18 Mehefin, tra bydd Nomadiaid Cei Connah yn ymweld â’r Carling Oval ar ddydd Sadwrn, 22 Mehefin. Byddwn yn mynd draw i Belfast ar ddydd Sadwrn, 29 Mehefin ar gyfer ein gêm gyda Cliftonville cyn i ni gwblhau ein paratoadau trwy groesawu Bwcle ar ddydd Sadwrn, 6ed Gorffennaf.

Pob Eitem Newyddion

#Unclwb