JD Cymru Premier

Talwch Be Dachi Isho


Oherwydd yr amgylchiadau siomedig a arweiniodd at diwedd buan i’r gêm ddydd Sadwrn, mae'r clwb wedi penderfynu bod pawb sy'n mynychu gêm dydd Mawrth gyda Gresford yn yr Oval yn gael talu'r hyn maen nhw ei eisiau wrth y gât.

Mae’r Cadeirydd Paul Evans wedi rhannu’r datganiad a ganlyn:

“Ni allwn ddychmygu bod unrhyw un yn y gêm ddydd Sadwrn yn rhy falch o beth ddigwyddodd ac felly mae'r Bwrdd wedi penderfynu, er mwyn gwneud iawn amdano, i adael i bawb sy'n mynychu ar nos Fawrth dalu beth bynnag y dymunant i mynd i mewn i’r Oval. Dyma'r peth lleiaf y gallwn ei wneud a'r cyfan a ofynnwn yw bod pawb yn talu rhywbeth i fynd i mewn, mae'r swm i fyny i'r unigolyn yn llwyr.”
 

Poster o chwaraewr yn croesi ei freichiau yn hyrwyddo'r digwyddiad

Pob Eitem Newyddion

#Unclwb