Ticket News for our New Years Eve fixture


Newyddion pwysig am gem ni yn erbyn Bae Colwyn ar 31/12/2023.

Fel y byddwch wedi gweld heddiw, mae amser cic gyntaf ein gêm Uwch Gynghrair Cymru gyda Bae Colwyn ar Nos Galan wedi ei newid i 12:30. Gallwn gadarnhau y bydd y gêm yn un llawn tocyn. Oherwydd y diddordeb disgwyliedig yn y gêm hon, ac o ganlyniad y mesurau diogelwch ychwanegol sydd eu hangen, dim ond y rhai Dan 16 oed fydd yn gorfod talu £2 am fynediad. Sylwch y bydd angen i rai dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn i fynychu.

Ni fydd modd mynediad heb docyn a byddwn yn gwerthu tocynnau yn y Carling Oval yn fuan.

* Bydd CPD Bae Colwyn yn cael nifer o docynnau ar gyfer y gêm i'w gwerthu.

Important news about our match with Colwyn Bay on 31/12/2023.

As you will have seen today, the kick off time for our Cymru Premier League match with Colwyn Bay on New Years Eve has been changed to 12:30. We can confirm that the match will be an all-ticket affair. Due to the expected interest in this fixture, and as a result the added security measures required, for this match only Under 16's will be charged £2 for admittance. Please note that under 16's will need to be accompanied by an adult to attend. Entrance will not be possible without a pre-paid ticket and we will be selling tickets at the Carling Oval soon.

*Colwyn Bay FC will be allocated a number of tickets to sell to their supporters.


All News

#Unclwb