JD Cymru Premier

Newyddion am ticedi i'r gem ar Noson Galan


Newyddion pwysig am gem ni yn erbyn Bae Colwyn ar 31/12/2023.

Fel y byddwch wedi gweld heddiw, mae amser cic gyntaf ein gêm Uwch Gynghrair Cymru gyda Bae Colwyn ar Nos Galan wedi ei newid i 12:30. Gallwn gadarnhau y bydd y gêm yn un llawn tocyn. Oherwydd y diddordeb disgwyliedig yn y gêm hon, ac o ganlyniad y mesurau diogelwch ychwanegol sydd eu hangen, dim ond y rhai Dan 16 oed fydd yn gorfod talu £2 am fynediad. Sylwch y bydd angen i rai dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn i fynychu.

Ni fydd modd mynediad heb docyn a byddwn yn gwerthu tocynnau yn y Carling Oval yn fuan.

* Bydd CPD Bae Colwyn yn cael nifer o docynnau ar gyfer y gêm i'w gwerthu.

 


Pob Eitem Newyddion

#Unclwb