JD Cymru Premier

Croeso ir Oval Mark


Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod Mark Orme wedi ymuno â'n tîm rheoli. Chwaraeodd Mark i nifer o glybiau yn y system Gymreig, gan gynnwys Llangefni, Dinbych, Treffynnon a Llandudno.
Dechreuodd ei yrfa hyfforddi fel rheolwr Llandudno Junction yn 2014/15 cyn symud ymlaen i ddod yn rhan o staff hyfforddi Alan Morgan yn Llandudno. Yna cafodd gyfnod byr fel rheolwr Porthmadog cyn dod yn rheolwr cynorthwyol ym Mae Colwyn yn 2019/20.

Am resymau personol, mae Mark wedi gweithio yn bennaf yn system yr Academi ers ei gyfnod yn Llanelian Road ac roedd yn rheolwr cynorthwyol ar dîm Cwpan y Rhanbarthau a gynrychiolodd Cymru yn nhwrnamaint UEFA yng Ngogledd Iwerddon fis Hydref diwethaf.

Mae Mark yn gyffrous am ymuno â ni yn yr Oval:

“Doeddwn i ddim yn disgwyl yr alwad gan Richard, fodd bynnag ni chymerodd unrhyw amser i mi dderbyn y swydd, gan fod Caernarfon yn glwb pêl-droed enfawr ac mae’r hyn y mae’n ei olygu i’r bobl sy’n gweithio iddynt ac yn eu dilyn o wythnos i wythnos yn amlwg i weld. Rwy'n hynod gyffrous ac yn ddiolchgar fy mod wedi cael y cyfle i weithio yma.
Es i drwy fy nhrwyddedau hyfforddi gyda Rich ac rydym bob amser wedi cadw mewn cysylltiad. Rwy’n gwybod pa mor angerddol yw e am y clwb a’r etheg gwaith sydd ganddo, felly fy ngwaith i nawr yw ei helpu i symud pethau ymlaen.Rwyf wedi gweithio gyda nifer o’r chwaraewyr hŷn o’r blaen ac yn gwbl ymwybodol o’r cnwd cyffrous o chwaraewyr ifanc o fewn y tîm dan 19, ar ôl gweithio yn system yr Academi,
Rwy’n edrych ymlaen at ddechrau’r wythnos hon a cheisio sicrhau bod y clwb lle mae eisiau bod y tymor nesaf.”

Mae rheolwr y tîm cyntaf Richard Davies yn edrych ymlaen at weld beth fydd ei gaffaeliad cyntaf i’r clwb yn ychwanegu i’r staff rheoli:

“Rwy’n falch iawn o groesawu Mark fel rhan o’r tîm rheoli. Bydd Mark yn dod â chyfoeth o brofiad a gwybodaeth ar ôl gweithio mewn llawer o glybiau yn ystod ei yrfa ac mae'n ffigwr uchel ei barch ym mhêl-droed Cymru. O adnabod Mark yn bersonol, mae ganddo foeseg waith gwych ac o’n sgyrsiau mae’n amlwg ein bod ni’n rhannu’r un gwerthoedd. Edrychaf ymlaen at weithio gydag ef. Croeso i'r Oval Mark.”

Mark Orme a part of the management team

Pob Eitem Newyddion

#Unclwb